• ידוע לי שהאירוע הוא אירוע של ספורט סיבולת. ידוע לי שההכנה לאירוע דורשת אימונים רבים ומתאימים.
 • ידוע לי שהשתתפות באירוע ללא הכנה קפדנית וללא בדיקת רופא עלולה להיות מסוכנת.
 • אני מודע/ת לסוגי תוכניות האימון המתאימות לסוג כזה של אירוע סיבולת (תוכניות אימון ריצה, תוכניות אימון שחייה ותוכניות אימון טריאתלון)
 • בכוונתי לבדוק את מזג האוויר בסמוך ליום האירוע ולהיערך בהתאם. (טמפ' ממוצעת ותחזית מלאה -ניתן לראות כאן)
 • אני מצהיר/ה ומתחייב/ת שמצבי הגופני נבדק על ידי רופא שאישר השתתפותי באירוע.
 • אני מצהיר/ה ומתחייב/ת שאני בריא/ה וכשיר/ה להשתתף באירוע.
 • אני ומתחייב/ת לא להשתתף באירוע אם אהיה חולה או ארגיש לא טוב לקראת האירוע.

 1. ידוע לי כי שוונג, הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא ישאו בכח אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו. על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל
 2. מוסכם עלי, ששוונג ומטה האירוע רשאים להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה, וכן לפרסם את התוצאות שלי באתר המרוץ ובאתר שוונג.
 3. קראתי את תקנון האתר ומדיניות הביטולים כפי שמופיע בקישור הבא אני מאשר את הכתוב בהם ומאשר לפנות אלי בעדכוני זמנים, מספר משתתף, תנאי מזג אוויר צפויים והצעות שיווק.
 4. ידוע לי כי סגירת המסלול (Cut-off) יהיה בהתאם ללו"ז המפורסם באתר התחרות
 5. חל איסור מוחלט להשתתף באירוע עם כלבים או בע"ח אחר (קשורים עם/בלי רצועה)
 6. חל איסור לרוץ בתחרות עם אוזניות, רץ שיבחר לעשות כן, עושה זאת על אחריותו ובידיעתו
 7. הוראות הבטיחות אוסרות על ריצה עם עגלת ילדים בזמן התחרות.תמונות נבחרות


נותני חסויות
פייסבוק שוונג
אינסטגרם שוונג